Tikėjimas ir šviesa

    „Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia,
    jų tėvai ir draugai, dažniausiai jaunimas.

    Mūsų bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų

    Mes reguliariai susitinkame, kad drauge švęstume gyvenimą ir keliautume link Viešpaties, stiprindami draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Dar mes meldžiamės, svečiuojamės vieni pas kitus, o kartkartėmis rengiame rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas. Viena bendruomenė dažniausiai vienija apie trisdešimt žmonių. Dauguma bendruomenių susitinka prie parapijų ar bažnyčių ir turi kapelionus.

Žano Vanje laiškai

J. Vanier žinutė – 2019 m. sausis

Brangūs mano broliai ir sesės iš Arkos ir Tikėjimo ir Šviesos, taip pat tie, su kuriais esu vienos minties ir ...

J. Vanier laiškas – 2018 m. spalis

Man 90 metų! Mano Dieve, vos galiu tuo patikėti. Trokštu šaukti dėkingumą! Pirmiausiai Dievui, kuris yra mano gyvenimo versmė. Nuo ...

J. Vanier laiškas – 2018 m. sausis

Lapkričio 10 d. sugrįžau į savo mažą namelį šalia Fermos, „Arkos“ bendruomenės koplyčios Troly. Pripažįstu, kad esu laimingas, mano gyvenimas ramus ...

Tikėjimui ir Šviesai – 50!

Trumpa Tikėjimo ir Šviesos istorija Iliustracijos Marie du Chéné 1968-ieji Lurdas. Žeraras ir Kamilė, Loiko ir Tade tėvai, nuvežė savo vaikus Mergelei Marijai.  Tai buvo didžiausias troškimas, jie pasitikėjo, kad Marija suteiks paguodą – Loikas ir Tade turėjo išties labai sunkias negalias. Tačiau jie grįžo su skaudamomis širdimis.  Važiavo vieni, nes jų parapija nenorėjo priimti [...]

Popiežiaus Pranciškaus žinia „Tikėjimui ir Šviesai“

Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! (Kol 3, 14–15) Tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimo įkūrimo 50-mečio jubiliejaus proga popiežius Pranciškus siunčia savo nuoširdžius ir tėviškus sveikinimus, reikšdamas gilų džiaugsmą jūsų dosnia veikla palaikant žmones turinčius negalią, jų šeimas ir [...]

Tikėjimo ir Šviesos 50-metis!

Lygiai prieš 50 metų per 1971-ųjų Velykas Lurde gimė Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių judėjimas. Viskas prasidėjo nuo daugiatūkstantinės piligrimystės per Didžiąją savaitę. Nors tais metais Velykos švęstos balandžio 12 d., Tikėjimas ir Šviesa visame pasaulyje, kaip ir prieš 50 metų, pradeda švęsti savo jubiliejų šiandien, Didįjį Ketvirtadienį, kojų plovimu. Gaila, kad dėl pandemijos visas džiaugsmas [...]