Apie mus

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia,
jų tėvai ir draugai, dažniausiai jaunimas.

Mūsų bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų

Mes reguliariai susitinkame, kad drauge švęstume gyvenimą ir keliautume link Viešpaties, stiprindami draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja. Dar mes meldžiamės, svečiuojamės vieni pas kitus, o kartkartėmis rengiame rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas. Viena bendruomenė dažniausiai vienija apie trisdešimt žmonių. Dauguma bendruomenių susitinka prie parapijų ar bažnyčių ir turi kapelionus.