„Tikėjimas ir Šviesa“ Lietuvoje

1991 m. Didžiąją Velykų savaitę į Lurdą suvažiavo viso pasaulio „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės švęsti 20-ųjų įkūrimo metinių.

KryžiusPo mėnesio, gegužės 12 d., į Vilnių, į konferenciją Šv. Jonų bažnyčioje atvyko Žanas Vanjė (Jean Vanier). Jis pakvietė kurti bendruomenę Lietuvoje. Maža grupelė žmonių iš Vilniaus ir Kauno, tame tarpe keletas tėvų, susitiko su Žanu. Jis pasiūlė suvienyti jėgas ir iš pradžių kurti bendruomenę Vilniuje, o vėliau – Kaune. Po dviejų savaičių įvyko pirmasis draugų susitikimas, o dar po mėnesio – pirmasis naujos bendruomenės susitikimas. Po to – ilgas tylaus buvimo laikas, verčiama „Tikėjimo ir Šviesos“ Chartija, dažni draugų susitikimai, bendra malda. Rudenį keli draugai nuvyko į Lenkiją iš arčiau susipažinti su bendruomenės gyvenimu.

Antrasis bendruomenės susitikimas, po ilgų apmąstymų, įvyko antrąją Kalėdų dieną tais pačiais metais. Po to susitikimai vykdavo jau kas mėnesį, lankomos šeimos. 1992 m. Paberžėjė – pirmoji stovykla, kurioje dalyvavo žmonės iš Vilniaus ir Kauno. 1992 m. bendruomenės kapelionu sutiko būti arkivyskupas A. J. Bačkis.

1992 m. Žanas Vanjė vėl atvyko į Lietuvą. Vyko jo konferencija Vilniuje, trumpos 2 dienų rekolekcijos Kaune. Po to įsikūrė bendruomenė Kaune.

lietuvoje21993 m. Žanas Vilniuje vedė 5 dienų rekolekcijas. Po jų įsikūrė antroji Vilniaus bendruomenė.

1995 m. įsikūrė bendruomenė Kretingoje, dar po kelerių metų – antroji bendruomenė Kaune ir trečioji – Vilniuje bei Marijampolės bendruomenė. Ketvirtoji bendruomenė Vilniuje susikūrė 2001 m. O 2005 m. vasarį užgimė bendruomenė Šiauliuose.

Bendruomenės auga ir stiprėja palaikydamos viena kitą bei visos tarptautinės „Tikėjimo ir Šviesos“ šeimos palaikomos, ypač stiprūs ryšiai su artimiausiomis šalimis, sudarančiomis bendrą provinciją „Tarp jūrų“, į kurią įeina Lietuva, Čekija, Slovakija, Rusija, Gruzija. Rengiamos bendros formacijos dienos, rekolekcijos, piligriminės kelionės, etc.