Šio autoriaus įrašai

J. Vanier laiškas – 2012 m. balandis

2012-05-11 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, Esu nedideliame graikų katalikų Emanuelio vienuolyne, kuris įsikūręs Betliejuje ir kuriame gyvena 7 kontempliatyvios seserys, 2 iš jų yra buvusios Arkoje. Siena, skirianti Palestiną nuo Izraelio, kerta šio vienuolyno sodą; tai baimės ir neapykantos siena, visų mūsų širdis juosiančių sienų simbolis. Nors jau nebekeliauju, norėjau leistis į šią kelionę drauge su Odile dėl [...]Šviesos šventė “Atjautos džiaugsmas”

2012-03-20 | | Tema Visos naujienos

Vasario 11 d., Lurdo Švč. M. Marijos minėjimo dieną, visos Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės (ir „Betzatos“ bendruomenė) Kretingoje šventė kasmetinę „Šviesos“ šventę. Ši mūsų mūsų šventė tikrai  buvo neeilinė. Joje dalyvavo ne tik mūsų mylimas Kardinolas A. J. Bačkis, bet ir Šventojo Sosto pasiuntinys Lietuvoje, Apaštalinis Nuncijus Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Kokius nuostabius svečius mūsų [...]Tarptautinio koordinatoriaus Ghislain du Chéné laiškas

2012-02-16 | | Tema Visos naujienos

2011 m. Kalėdos, tarptautinis koordinatorius Ghislain du Chéné Praeityje Prancūzijoje, kai biudžetas metams baigiantis dar būdavo nepatvirtintas, simboliškai būdavo sustabdomi visi Parlamento laikrodžiai tol, kol įvykdavo balsavimas. Tikėjime ir Šviesoje užbaigiame 2011-uosius ir dar ne visi 40-ojo Gimtadienio šventiniai renginiai jau įvykę… taigi mes taip pat sustabdysime laikrodžius! Ir tą padarysime ne tik kelioms valandoms, [...]Tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ kapeliono tėvo Izaoko Martinezo laiškas

2012-02-16 | | Tema Visos naujienos

2011 m. Kalėdos, tarptautinis kapelionas Tėvo Isaac Martinez Brangūs Tikėjimo ir Šviesos broliai bei seserys, „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2, 14). Tokia yra žinia, kurią dar kartą esame kviečiami skelbti šiandienos pasaulyje, kuriame gyvename ir patiriame grėsmingas, bauginančias ir nerimą keliančias situacijas: karus, prievartą, terorizmą. Būtent šioje tikrovėje mes [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. sausis

2012-01-19 | | Tema Žano Vanje laiškai

Trosly, 2012 m. sausis Brangūs Draugai, Pagaliau tai įvyko! Kelionė iš Louis Marillac gatvės 31 į Orleano gatvę 19 jau pasibaigė. Tai reiškia, kad buvo pervežami baldai, knygos ir popieriai, daugiausia ir buvo popierių bei knygų, mano lova, dantų šepetėlis (nors neturiu daug dantų, kuriuos reiktų valyti) ir pagaliau – aš pats. Įsikūriau naujoje vietoje [...]J. Vanier laiškas – 2011 m. rugsėjis

2011-10-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Trosly, 2011 rugsėjis Brangūs Draugai, Mano ramaus atokvėpio laikas Orvalo vienuolyne prasidėjo nuo bumbtelėjimo! Buvau paprašytas paskaityti konferenciją jauniems žmonėms, kurie vienuolyne atlikinėjo rekolekcijas. Konferencija prasidėjo labai gerai ir staiga – trenksmas! Sulūžo mano kėdė ir pasijutau begulįs ant nugaros visų akivaizdoje. Keletas mano klausytojų suskubo man padėti atsistoti ant kojų. Įsitaisiau tvirtesnėje kėdėje, priešais [...]Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių 20-metis. Pasilikite mano meilėje!

2011-10-09 | | Tema Visos naujienos

Gausus „Tikėjimo ir Šviesos“ piligrimų būrys iš visos Lietuvos (apie 170 žmonių) paskutinį 2011 m. vasaros savaitgalį (rugpjūčio 26–28 d.) atvyko į Šiluvą švęsti bendruomenės jubiliejaus, savo 20-tojo gimtadienio. Pirmõsios bendruomenės Lietuvoje gimimas (1991 m.) susijęs su pasaulinės „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės įkūrėjo Žano Vanjė atvykimu į Lietuvą. Prieš dvidešimt metų Lietuvoje pasėtas „Tikėjimo ir [...]