Šio autoriaus įrašai

„Galilėjos žvejų” stovykla Vajasiškyje 2010 m.

2010-08-31 | | Tema Bendruomenė „Galilėjos žvejai“, Naujienos – Vilnius, Nuotraukos, Visos naujienos

„Jėzus Kristus – kelias pas Tėvą Šventojoje Dvasioje” Jau trečius metus iš eilės stovyklos laiką leidome kartu su „Betzatos” bendruomene prancūzo eremito Patriko namuose, Vajasiškyje. Po pasitarimo metu vykusių svarstymų galiausiai priėjome prie kompromiso ir stovyklos pavadinimu išsirinkome bendrą troškimų kompiliatą – Šv. Trejybę Tema skambėjo taip: „Jėzus Kristus – kelias pas Tėvą Šventojoje dvasioje”. [...]„Aušros žvaigždės“ stovykla Paberžėje 2010 m.

2010-08-01 | | Tema Bendruomenė „Aušros žvaigždė“, Naujienos - Kaunas, Nuotraukos, Visos naujienos

„Jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia“ (plg. 1 Kor 3,16) Gausiu lietumi prasidėjo mūsų bendruomenės vasaros stovykla „Šventosios Dvasios dovanos“. Šiais metais liepos mėn. vėl buvome surinkti į nuostabaus grožio ir jaukumo Paberžę, kur bandėme surasti, suprasti, tapti jautrūs Šv.Dvasios dvelksmui, atnaujindami savo jėgas, pasiryžimus būti ištikimais Dievo vaikais. Nuo pat išlipimo [...]„Dievo mažutėlių” kapelionas paskirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupo pagalbininku

2010-02-08 | | Tema Bendruomenė „Dievo mažutėliai“, Naujienos – Marijampolė, Visos naujienos

2010 m. vasario 5 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru (pagalbininku) ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį. Daugiau informacijos –> skaitytiŽiedelis: Iškalbinga tyla

2010-01-25 | | Tema Bendruomenė „Dievo sodas“, Naujienos – Vilnius, Visos naujienos, Žiedeliai

Iškalbinga tyla Kartą su bendruomene stovyklavome Kaltinėnuose, pas kun. Petrą Linkevičių. Mūsų tarpe buvo bičiulis Anžėjus. Jis nekalbėjo, jam buvo reikalinga nuolatinė priežiūra. Vieną popietę Anžėjus pasirinkęs vieną iš draugų – Liutaurą – paėmė jį už rankos ir ėmė vesti link bažnyčios. Jau temo, o Anžėjus drąsiai ėjo pirmyn. Liutauras paklusniai sekė paskui jį. Taip [...]„Atviro stogo“ dienos!

2009-12-01 | | Tema Svarbios naujienos, Visos naujienos

Artėja gruodis – laukimo išsipildymas… Besiruošdamos Lietuvos jaunimo dienoms „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenės gruodžio mėnesį skelbia Atviro Stogo dienas! Negalėdami prinešti prie Jėzaus, jie praplėšė stogą ir, padarę skylę, nuleido…”Su kokiomis kliūtimis aš susiduriu? Mano sprendimai ir pasirinkimai sunkumuose. Tai puiki galimybė ateiti ir susipažinti su mūsų bendruomenėmis, paklausyti liudijimų ir pabendrauti prie puodelio arbatos [...]J. Vanier laiškas – 2009 m. rugsėjis

2009-09-19 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, Jaučiausi labai laimingas, rugpjūčio mėnesį leisdamas Orvalo vienuolyne. Tyla, besimeldžiantys bei giedantys vienuoliai, Eucharistija, miškas, mano miegamasis koridoriaus gale – tiek daug dalykų mane džiugino ir teikė ramybę. Man patiko čia būti, skirti laiko maldai, skaityti, rašyti, ilsėtis bei vaikščioti po miškus. Man patiko dėkoti už Arką, Tikėjimą ir Šviesą, už gyvenimą, už [...]Piligriminė kelionė į Šiluvą, 2009 09 12

2009-09-14 | | Tema Visos naujienos

Prisiminimai, įamžinti nuotraukose…Bendruomenės stovykla

2009-08-31 | | Tema Bendruomenė „Jūros žvaigždė", Naujienos - Klaipėda, Visos naujienos


„Galilėjos žvejų“ stovykla Vajasiškyje 2009 m.

2009-08-20 | | Tema Bendruomenė „Galilėjos žvejai“, Naujienos – Vilnius, Nuotraukos, Visos naujienos

Šią vasarą bendruomenė stovyklavo drauge su Betzatos bendruomėne prancūzo Patriko sodyboje, Vajasiškyje. Bendrystę išgyvenome per temą „Mes – Dievo bažnyčia”, kurią atskleisti savo paskaitomis padėjo Patrikas ir mūsų šalies kapelionas br. Ramūnas. Priklausome didžiulei Kristaus bendruomenei, drauge su jau iškelevusiais mūsų artimaisias, drauge su šventaisiais… Galime vienas kitą palaikyti, sustiprinti ir džiaugtis įstabiais Dievo darbais, [...]„Dievo sodo“ stovykla Tverečiuje 2009 m.

2009-08-05 | | Tema Bendruomenė „Dievo sodas“, Naujienos – Vilnius, Nuotraukos, Visos naujienos

„Dievo sodo“ vasaros stovykla Tverečiuje Liepos mėnesį mūsų bendruomenė stovyklavo saleziečių sodyboje Tverečiuje. Tai buvo kupinas dovanų metas, kai galėjome pilniau išgyventi bendrystę ne tik maldoje, pasidalinime ar šventime, bet ir kasdieniuose buities darbuose, vakaronėse prie laužo, pasivaikščiojimuose ir maudynėse ežere – tiesiog nuolatiniame buvime kartu. Ištrauka iš Manto stovyklos dienoraščio: „Liepos 22 d. (trečiadienis). [...]