Šio autoriaus įrašai

Šviesos šventė

2015-03-12 | | Tema Visos naujienos

2015 m. vasario 8 d. visos Lietuvos Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės susitiko Šviesos šventėje. Šiemet ji vyko Vilniaus kunigų seminarijoje ir LRT laida „Šventadienio mintys“ mus filmavo. Galite pasižiūrėti paspaudę šią nuorodą Šventadienio mintys – LRT.J. Vanier laiškas – 2015 m. sausis

2015-02-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Noriu pradėti šį laišką ištardamas Tau didžiulį ačiū! Tiek daug iš Jūsų man parašėte mano gimtadienio proga, taip pat linkėdami daug džiaugsmo ir ramybės „Arkos“ 50-mečio proga bei sveikindami su Jėzaus gimimu ir Naujaisiais Metais. Deja, negalėjau Jums atsakyti asmeniškai, tačiau šiuo laišku, net jei jis ir yra aplinkraštinis, norėčiau prabilti kiekvienam iš Jūsų asmeniškai: [...]J. Vanier laiškas – 2014 m. rugsėjis

2015-02-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs draugai, Tiek daug iš jūsų parašėte man tuo metu, kai mirė mano brolis Benediktas, o po mėnesio – ir mano sesuo Teresė. Ačiū, ačiū už jūsų meilę, gerumą ir atjautą. Mane palietė tai, kokia didelė yra mūsų šeima, pasklidusi po visą pasaulį. Tai tie, kuriuos Benediktas su meile ir Dievo išmintimi nešiojo savo širdyje, [...]Žanas Vanjė gavo premiją “Pacem in Terris”

2013-07-10 | | Tema Visos naujienos

Nepaisant didelio karščio (o tai kurį laiką jau yra retas reiškinys), liepos 7 d., Sekmadienį, Trosly užtvindė šventinė nuotaika! Šią dieną Žanas Vanjė gavo didelį apdovanojimą, premiją “Pacem in terris” (lot. “Taika žemėje”). Iki 15:30 val. “Hosannah” salė jau buvo pilnut pilnutėlė, vyko paskutinės repeticijos! Netrukus, 16 val. atvyko Jean Vanier, lydimas Monsinjoro Martin L. [...]Prasidejo musu vasaros stovyklos!!!

2013-07-10 | | Tema Visos naujienos

Mes, „Dievo mažutėlių“ bendruomenė iš Marijampolės, birželio 22 – 24 dienomis turėjome nuostabią širdžių vienybės šventę – mūsų ilgai lauktą stovyklą pas Patriką! Tai buvo laikas skirtas ne tik tikėjimo gilinimui, adoracijai tyloje, bet ir  dainoms, apsikabinimams bei linksmybėms ežere… Didžiulis  šių metų dvasinis atradimas ir lobis buvo Patriko žodis apie savojo tikrojo aš – [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. gruodis

2013-01-29 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, „Gimti ir atgimti kasdien, nepaisant visų mūsų sužeistame pasaulyje patiriamų sunkumų ir nestabilumo.“ Kalėdos – tai gimimo ir vilties šventė. Kalėdos – tai šviesa ilgų tunelių gale. Prieš 2000 m. Angelai Betliejuje paskelbė didžią žinią, džiaugsmą visai tautai: Gelbėtojo, Jėzaus, kurio vardas reiškia „Dievas gelbsti“, gimimą. Dar prieš du amžius Pranašas Zacharijas kalbėjo [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. rugpjūtis

2012-09-17 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs draugai, Vieni metai baigiasi, kiti prasideda. Rugjūtis yra tarpinis mėnuo. Jis skirtas Dievui. Nuaustas iš maldos, skaitymo, poilsio, pasivaikščiojimų miške. Tai nereiškia, kad kiti mėnesiai nėra skirti Dievui. Jie – taip pat, tačiau kitu būdu: atrandant Jį kituose žmonėse ir kasdieniuose susitikimuose su asmenimis, su kuriais gyvenu jau 48 metus. Atrandant Dievą meilės pripildytame [...]Jean Vanier kalba, skirta jubiliejaus šventei Ukrainoje – 2012 rugpjūtis

2012-09-10 | | Tema Visos naujienos

Sveiki atvykę! Sveiki atvykę, pilgrimai iš Rusijos, piligrimai iš Gruzijos, piligrimai iš Lietuvos, piligrimai iš Čekijos ir Slovakijos. Sveiki atvykę! Nuostabu, kad visi drauge būsite čia. Sveikinu ir ukrainiečius, kurie esate čia ir priimate šią gražią piligrimystę. Nuostabu, kad jūs atvykote iš šalių, kurios daug kentėjo, kurios visada patirdavo daugybę įtampų. Jūs atvykote kaip pasiuntiniai, [...]