Aušros žvaigždė

Mūsų bendruomenė 2007 m.

Mūsų bendruomenė 2007 m.

Bendruomenės kontaktai:
„AUŠROS ŽVAIGŽDĖ“
prie Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos

Koordinatorė Audronė Cibulskytė
Tel. 8 678 27162
El. p.audrone444@gmail.com

Kapelionas kun. Erastas Murauskas

„AUŠROS ŽVAIGŽDĖS“ ISTORIJA

„Aušros Žvaigždės“ bendruomenės kūrimosi pradžia – 1992 metai.
Pradžioje buvo tik šeimų ieškantys draugai, o vėliau bendruomenė išaugo. 1995 m. jau buvo 8 šeimos ir nemažas būrys draugų.
1997 m. mūsų buvo tiek daug, kad net teko pasidalinti į dvi bendruomenes. Taip Kaune atsirado dar viena Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė „Garstyčios grūdelis“. Iki šiol su jais gražiai draugaujame ir bent kartą metuose turime bendrą susitikimą.
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė – didelė Dievo dovana neįgaliukams ir jų šeimoms. Visuomenės požiūris į intelekto sutrikimą turinčius asmenis ir jų šeimas labai nepalankus. Ypač tos šeimos buvo niekinamos tarybiniais metais. Tą negatyvų požiūrį, tą panieką ir atstūmimą teko išgyventi visoms mūsų šeimoms. Nuoširdus draugų bendravimas su mūsų neįgaliais vaikais parodė didelį perversmą mūsų gyvenime. Mes ėmėme atsitiesti, o mūsų vaikai pasijuto mylimi, svarbūs ir reikalingi.

Tokie mes esame

Tokie mes esame. Bendruomenės atsinaujinimo diena 2010 m. balandžio 27 d.

Draugai aplanko namuose, bendrauja su mūsų vaikais, padeda jiems išlįsti iš kiauto, kuriame jie slėpėsi nuo piktų žmonių pašaipų, paniekinančių žvilgsnių, o dažnai ir užgaulių žodžių ir gestų. Vaikai ėmė suprasti, kad yra žmonių, kurie nuoširdžiai stengiasi juos suprasti ir priimti tokius, kokius juos Dievulis sukūrė. Taip atsirado pasitikėjimas savimi, žmonėmis ir Dievu.
Daug džiaugsmo valandų išgyvename bendruomenės susitikimuose-šventėse, kurios vyksta kiekvieną mėnesį. Tai gražiai ir prasmingai organizuotos šventės su Šv. Mišiomis, giesmėmis, Šventojo Rašto tekstų pateikimu mūsų vaikams suprantamu būdu, žaidimais ir vaišėmis.

Daug keliavome. Tai piligriminės kelionės į Romą 2000 m. per lietuvių dienas ir 2001 m. Šv. Velykų šventimas Lurde ir viso pasaulio Tikėjimo ir Šviesos bendruomenėmis. Buvo nuostabu. Aplankėme Agluonos šventovę Latvijoje, Čenstakavos Lenkijoje ir kitur. Esame nuolatiniai maldininkai Šiluvoje per Šilines.

Tose kelionėse ir šventėse susitinkame su kitų bendruomenių nariais. Užsimezga graži ir nuoširdi draugystė, kuri labai praturtina mūsų vaikų gyvenimą. O ir mes mamos, džiugiai išgyvename tuos susitikimus.

2010 m. Šviesos šventė Kaune. Dainuojam dainą apie Erasto tetą :)

2010 m. Šviesos šventė Kaune. Dainuojam dainą apie Erasto tetą :)

Labai daug duoda stovyklos, kurias rengiame kiekvieną vasarą. Jose dar labiau suartėjame, susipažįstame vieni su kitais. O ypač atsiskleidžia mūsų vaikai, jiems Dievulio duotos dovanos. Mokomės draugiškumo, atjautos, patarnavimo, gyventi be kaukių, be apsimetimo.

Šiuo metu bendruomenėje yra 7 šeimos ir būrelis nuoširdžių draugų. Per tuos 18 metų pasikeitė daug draugų. Vieni sukūrė šeimas. Kiti išvyko į kitus miestus dirbti ir gyventi. Bet atėjo ir naujų, kurių kiekvienas įnešė savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Savo širdžių šiluma dalijasi su mūsų vaikais ir mumis.
Turime savo kapelioną kunigą Erastą. Jis mums visiems padeda dvasiškai augti ir tobulėti.
Patyrėme ir skaudžių netekčių. Išėjusius į amžinybę prisimename maldose.

Sofija, Danutės mama

Mūsų bendruomenė turi ir savo maldą. Ją sukūrė Ramutė.

„Aušros žvaigždės“ malda

Viešpatie Jėzau Kristau,
mūsų Karaliau ir Visatos kūrėjau
mus atvedei į Tikėjimo ir Šviesos bendruomenę.
Padėk mums, Viešpatie, sutarti su visais
ir nieko neskaudinti.
Viešpatie, mūsų Dieve,
nuo mūsų atitolink visas klaidas.
Amen.