Garstyčios grūdelis

Bendruomenės kontaktai:
„GARSTYČIOS GRŪDELIS“
prie Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios

ses. Kristina Vaičiūnaitė
Tel. 8 616 36284
El. p. brangusgyvenimas7@gmail.com

Bendruomenės praeitis ir dabartis

„Garstyčios grūdelio” priešistorė prasidėjo 1997 m. rudenį, kai labai išaugo šeimų ir draugų skaičius norinčių dalyvauti 1-oje Kauno bendruomenėje “Aušros žvaigždė”. Tuo metu pirmoje bendruomenėje buvo 6 ar net daugiau šeimų, o be jų dar dvi ar trys šeimos norėjo prisijungti. Draugų ratas buvo irgi didelis, todėl vieno susirinkimo metu buvo iškelta idėja kurti 2-ąją Kauno „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenę.

To meto šalies atsakingoji Irena Morkūnienė, remiantis ilgamete „Tikėjimo ir Šviesos“ patirtimi patarė, kad formuojant naują bendruomenę, labai pravartu, kad dalis „senosios“ bendruomenės draugų ir šeimų imtųsi kurtų naująją bendruomenę. Po ilgų diskusijų ir maldų 2-ąją bendruomenę Kaune pasiryžo kurti:

o draugai: Birutė su Sauliumi (bei Sauliaus Danguolė), sesuo Justina (Juratė, bičiulio Kęstučio sesuo), Edvinas ir aš, Gedas.
o Šeimos: Sofija su Danute, Birutė su Kęstu, Vilija su Mantu.

Pirmosios naujos šeimos, kurios vėliau tapo pagrindiniu „Grastyčio grūdelio“ pamatu buvo Domicelė su Asta, bei Leva su Rūta.

Pirmasis bendruomenės susitikimas įvyko Jėzuitų patalpose, 1998 metų sausio mėnesį. Labai gerai prisimenu vyravusią nuotaiką pirmoje šventėje. Nors buvo visiems neramu, panašu kaip mažiems vaikams atsiskyrusiems nuo tėvų, bet visus lydėjo didelis džiaugsmas būti vieni su kitais, pažinti naujas šeimas. Nuo pat pradžių visus pakerėjo bičiulės Astos humoras, Rūtos užsispyrimas.

Labai greitai prisijungė daugiau draugų. Atėjo Gita, kuri vėliau patapo pirmoji „Garstyčios grūdelio“ atsakingoji, draugas Giedrius, kuris vėliau pakvietė Jurgą Šalavičiutę (vėliau Pankrašovienė), o ji vis kvietė ir didino draugų būrį: Mingailė, Liauda, Audra ir Jurgita. Prisijungė ir daugiau šeimų: Genutė su Arūnu, Irena ir Marija. Vėliau prisijungė Miranda, kuri į šventes dažniausiai ateidavo viena.

Vis tik be džiugesio būnant kartu bendruomenėje Sofija su Danute, Manto mama su Mantu, labai ilgėjosi pirmos bendruomenės, todėl po pusmečio ar net trumpiau Sofija nusprendė grįžti į pirmąją bendruomenę.

Nežinau ar tai svarbu dėti į tinklapį, todėl rašau skliaustuose J (Asmeniškai man „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kūrimas, o vėliau ir joje dalyvavimas davė labai daug. Visų pirma teko išgyventi stiprų atsakomybės jausmą. Jei pirmoje bendruomenėje buvau tik draugas, kurio atsakomybė tik lankyti bičiulį, kuriant bendruomenę teko įdėti daug jėgų, kad gyvuotų ir egzistuotų bendruomenė. Koordinacinė grupė buvo kartu ir draugų ratas, kurie darė viską, kad būtų gerai suorganizuotas susitikimas (pradžioje nebuvo atsakingo, tik koordinacinė grupė), aktyviai lankė šeimas, visi draugai aktyviai dalyvavo ir pravesdavo susitikimus.)

(Vis tik 2-os bendruomenės kūrime būta ir iššūkių. Prisimenu, kaip šiandien, kai nuėjęs pas 1-os bendruomenės bičiulį Marijų, bandžiau jam paaiškinti kodėl dažnai jo nebeaplankysiu, o jis turbūt matydamas mano baimę skirtis, tik apkabino ir pasakė „Gedai, viskas gerai“. Antroje bendruomenėje nebuvo lengva bendrauti su kai kuriais draugais, kad ir bičiuliu Kęstučiu, kuris kartais „klajodavo savo mintyse“ arba Rūta, kuri išvis nenorėdavo prisileisti, o ką jau kalbėti apie apkabinimą.)

Visokių buvo išgyvenimų – ir didaus džiugesio, ir įtempto „darbo“ ir maldos, kad susikurtų sava „Garstyčios grūdelio“ atmosfera.

Asmeniškai „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė davė labai daug. Supratau, kad Dievas kalba mums „draugams“ ne per reginius, ne per didingus renginius, bet per „mažutėlius“ – mūsų bičiulius. Atrodė, kad atėjau padėti jiems, o iš tikrųjų bičiuliai padėjo man. Iš bičiulių mokinausi, kaip reikia džiaugtis paprastais dalykais, kurie gali įvykti kasdiena, o mano problemos buvo „juokingos“ pamatant ką gyvenime išgyveno bičiulių mamos. O labiausiai, tai niekur kitur kaip tik su bičiuliais išgyvenau stiprų Jėzaus buvimą. Jis buvo visur – apsikabinime, bičiulio paguodoje, rankos padavime.

Gedas

Šiuo metu bendruomenėje yra 6 šeimos: Domicelė su Astute, Genė su Arūnu, Živilija su Rūtele, Vincas su Kęstučiu, Irena su Marija, Genutė su Aidu. Taip pat turime dvi bičiules, kurios ateina vienos: Miranda ir Erika. Draugai: Miglė, Ernesta, Adrija, Indrė, Grąžina, Mindaugas, Edita, Simonas, Linas, Ieva,  Ilona, Monika. Maldos draugai : s.Justina,Haris, Gedas, Jurga.