Panevėžys

Bendruomenės kontaktai:
Korespondentė Gailutė Neverauskienė
Tel. 8 640 41638
El. p. gailuten@gmail.com

Bendruomenė dar kuriasi ir labai laukia daugiau norinčių įsijungti.