Galilėjos žvejai

Bendruomenės kontaktai:
„GALILĖJOS ŽVEJAI“
prie Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos

Koordinatorė Rasa Kubertavičienė
Tel. 8 618 55652
El. p. rasa.kubertaviciene@gmail.com

Kapelionas diak. Arūnas Kalpakovas


Vaikščiodamas po Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius: Simoną, vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė: – eikite paskui mane. Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Tuodu tuoj paliko tinklus ir nuėjo su juo”. Mt 4,18-20

 

Trumpa Galilėjos žvejų” bendruomenės istorija

1999 m. sausio 30 d.  pal. J. Matulaičio parapijos prieglobstyje įvyko pirmasis  mūsų susitikimas.

O buvo taip :)

Iš pradžių buvo „Dievo Sodo” bendruomenė, – nuostabi, jau penktus metukus einanti, gausi draugais ir šeimomis. Joje ir užgimė troškimas pasidalinti brangia Viešpaties dovana – suburti dar vieną džiaugsmo ir meilės salelę – „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenę pal. J. Matulaičio parapijoje. Beribis dangus taip pat laimino šį užmojį: viena šeima ir draugas - desantas  į šią parapiją, rado didelį jaunimo grupelės palaikymą, kuri įsipareigojo stiprinti mus tol, kol mes sulauksime „savų” draugų.

Ir štai mes, „Galilėjos žvejų” benruomenė, 2009 m. birželio 13 d. atšventėme 10-ties metų jubiliejų. Tai buvo nuostabiausias kartu nueitas kelias, kupinas Viešpaties meilės ir džiaugsmo, dalinimosi, šventimo, juoko, draugystės, ištikimybės, kelionių laikas. Žinoma, taip pat ir skausmo, išbandymų laikas. O tai reiškia, kad esame jau užgrūdintos ir pabrandintos Viešpaties sėklos! :)

Neretai keliaujame kartu su visomis Lietuvoje esančiomis bendruomenėmis: kasmet važiuojame į Šiluvą švęsti Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo iškilmių, kasmet važiuojame vis į kitą Lietuvos miestą švęsti Šviesos šventės Grabnyčių laike – t.y. savo kertinės „Tikejimo ir Šviesos” bendruomenių šventės.

2000 m. malonės metais visi keliavome į Romą aplankyti didžiųjų bazilikų, o 2001 m. – į Lurdą švęsti „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenių įkūrimo pasaulyje 30-metį.

Savo tarpe turime ir keletą vienuolystės kelią pasirinkusių žmonių, kurie buvo mūsų bendruomenės nariais: brolis Lukas – benediktinas, sesutės  Jonė ir Sigutė – joanitės.

Kiekvieną vasarą važiuojame stovyklauti į pamėgtas vietas: Paštuvą, Paberžę, Krikštėnus,  Baltriškes, o pastaruoju metu, jau keletą kartų iš eilės, – į Vajasiškį, pas prancūzą emeritą Patriką. Paskutinese stovyklose kartu su mumis buvo ir pirmoji ARKA Lietuvoje –Betzatos bendruomenė. Tai – gyvenimo namų bendruomenė, įsikūrusi Čekoniškių kaime.

Dar viena bendruomenės tradicija – užgavėnių šventimas Aušrelės šeimoje, kurią aplankome persirengę įvairiausiais užgavėnių personažais. Paprastai Aušrelės mama, šeimininkė Onutė, vaišina nepaprastai skaniu kugeliu :) .

Ka mes veikiame būdami tokie įstabūs? :)

Mes, galilėjiečiai, gyvename pagal viso pasaulio bendruomenėms pasiūlytą ritmą. Kiekvieną menesį švenčiame bendruomenės šventę – susitikimą. Šventės visada turi keletą sudedamujų dalių: sutikimą, apimantį džiaugsmingą visų pasveikinimą, kiekvieno nario pasidalinimą, kaip sekėsi keliauti iki susitikimo, mėnesio temos žodį, pantomimą, pasidalinimą grupelėse pagal suformuluotus klausimus, maldą, kurioje prie Viešpaties kojų sudedame visa, ką išgyvenome šventės metu, žaidimus ir agapę. Visas šis laikas, kuris trunka apie 5-6 val, Šventosios Dvasios malonių dėka, yra tarsi dalyvavimas Dievo Karalystės  pokilyje.

Bendruomenėje taip pat turime sudarytas bičiulystės grupeles, kurių šiuo metu yra trys. Kiekvienais metais jos keičiamos, kad mažame ratelyje galėtume geriau pažinti vieni kitus. Be to, šios grupelės maždaug kartą per metus turi progą paruošti mėnesinį susitikimą (likusius ruošia koordinacinė ekipa).

Mūsų šeimos gyvena  netoli pal. J. Matulaičio bažnyčios ir yra pamėgę čia rinktis. Kiekviena sekmadieni mūsų susirenka apie penkiolika žmonių iš bendruomenės į Šv. Mišias ir po jų džiaugiamės vienas kito draugija, einame į parapijos kavinę išgerti arbatos. Taip ir į susitikimus – ateiname į 12 val Šv. Mišias, o po to – į parapijos salę švęsti mūsų susitikimo. Retsykiais susitikimą ruošiame ir kitose parapijose.

Bendruomenė šiandien

 

„Galilėjos žvejų” valtį vairuoja atsakingoji Eglutė ir jau keletą metu turime mus labai mylintį kapelioną kun. Arnoldą. Šiuo metu bendruomenėje yra apie 35 žmonės.

Skubu paminėti, jog mūsų bendruomenė ypatinga  tėčiais J Jie yra itin ištikimi ir mylintys bendruomenę, o taip pat puikūs aktoriai, filosofai, prisiimantys visus iškylančius rūpesčius, kupini noro veikti, judėti į priekį, tarnauti Dievui ir artimui. Beje, jie yra tikri žvejai :) .

„Galilėjos žvejų” širdis – mūsų bičiuliai – protinę negalią turintys mūsų vaikai. Jie išsiskiria iš daugumos tarpo savo ištikimybe, meile, visados turi laiko ir noro bendrauti, yra išradingi ir linksmi, galintys ir trokštantys vaidinti pantomimoje, įkūnyti bet kokius personažus iš Šventojo Rašto ir ne tik J. Šiuo metu bendruomenėje yra 9 bičiuliai. Jie jauni – beveik visi panašaus amžiaus nuo 20 iki 40 metų. Tai – Larisa, Ugnius, Aušrelė, Marius, Linutė, Ernesta,Vytautas ir dvi vis dar mažyės mergaitės – Saulutė ir Gretutė, kurioms 8 ir 9 metai.

Labai mylime ir bendruomenės mamas, kurios yra tikros galilėjietėsJ, išradingos ir rūpestingos, ypač puikios šeimininkės, linksmos, kupinos įvairiausių planų ir būdų juos įgyvendinti (labai rimtai:)).

Norėčiau pristatyti ir mūsų gėles, bendruomenės puošmeną – draugus. Jie mums atgaiva, mokytojai, į juos krypsta visų mūsų akys ir širdys. Mylime juos labai labai. Jie dalinasi su mumis savo meile, pamažu tirpdo mūsų skausmingus išgyvenimus, pripildo mūsų širdis džiaugsmu. Jie apsupa mus savo švelnumu, šypsenomis, draugyste.

Mūsų istorija nesibaigia, ji pripildyta Viešpaties Malonių, nes „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenė yra Jo mylimas kūdikis. Esame supuojami ant Jo mylinčių rankų, maitinami gardžiausiais skanėstais, ir po truputį augame… :)

Bronelė, Ugniaus mama