„Tikėjimo ir Šviesos“ malda

Viešpatie, Tu atėjai į žemę,
Kad mums parodytum savo Tėvą, mūsų Tėvą,
Ir išmokytum mus mylėti vienas kitą.
Atsiųsk mums Šventąją Dvasią, kurią tu esi pažadėjęs.
Tepadaro Ji mus
Taikos ir vienybės kūrėjais
Šioje žemėje, pilnoje kovų ir nesantaikų.

Jėzau, Tu mus pašaukei sekti Tave
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenėje.
Mes norime atsiliepti i Tavo kvietimą
Ir šioje didelėje šeimoje, kurią Tu mums pavedei,
Norime gyventi jungiami meilės sandoros,
Kad galėtume dalintis kančiomis ir negandomis,
Džiaugsmu ir viltimi.
Mokyk mus priimti mūsų žaizdas ir trapumą,
Kad visa taptų Tavąja stiprybe.
Mokyk mus regėti Tavo veidą ir Tavo buvimą
Visuose mūsų broliuose ir seseryse, ypač silpniausiuose.
Mokyk mus eiti paskui Tave Evangelijos keliu.

Jėzau, ateik ir gyvenk mumyse ir mūsų bendruomenėse
Kaip Tu pirmiausia apsigyvenai Marijoje.
Ji pirmoji priėmė Tave į save.
Padėk mums visada pasilikti su ja
Kryžiaus papėdėje ir prie kryžiuojamųjų šiame pasaulyje.
Padėk mums gyventi Tavo Prisikėlimu.

Amen.