Parama

Labai dėkojame visiems, parėmusiems „Tikėjimą ir Šviesą“ 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio! Gauta parama mums yra didelė pagalba, organizuojant įvairius renginius, piligrimines keliones, palaikant „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių veiklą.

MUMS GALITE PADĖTI

  • Malda už mus
  • Produktais stovykloms
  • Patalpomis rekolekcijoms, stovykloms…
  • Pinigais

Organizacijos registracijos adresas ir sąskaitos nr.

Asociacija „Tikėjimas ir Šviesa“
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Kodas: 193011091
Sąskaita Nr. LT107300010002447671
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000