J. Vanier laiškas – 2015 m. sausis

2015-02-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Noriu pradėti šį laišką ištardamas Tau didžiulį ačiū! Tiek daug iš Jūsų man parašėte mano gimtadienio proga, taip pat linkėdami daug džiaugsmo ir ramybės „Arkos“ 50-mečio proga bei sveikindami su Jėzaus gimimu ir Naujaisiais Metais. Deja, negalėjau Jums atsakyti asmeniškai, tačiau šiuo laišku, net jei jis ir yra aplinkraštinis, norėčiau prabilti kiekvienam iš Jūsų asmeniškai: [...]J. Vanier laiškas – 2014 m. rugsėjis

2015-02-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs draugai, Tiek daug iš jūsų parašėte man tuo metu, kai mirė mano brolis Benediktas, o po mėnesio – ir mano sesuo Teresė. Ačiū, ačiū už jūsų meilę, gerumą ir atjautą. Mane palietė tai, kokia didelė yra mūsų šeima, pasklidusi po visą pasaulį. Tai tie, kuriuos Benediktas su meile ir Dievo išmintimi nešiojo savo širdyje, [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. gruodis

2013-01-29 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, „Gimti ir atgimti kasdien, nepaisant visų mūsų sužeistame pasaulyje patiriamų sunkumų ir nestabilumo.“ Kalėdos – tai gimimo ir vilties šventė. Kalėdos – tai šviesa ilgų tunelių gale. Prieš 2000 m. Angelai Betliejuje paskelbė didžią žinią, džiaugsmą visai tautai: Gelbėtojo, Jėzaus, kurio vardas reiškia „Dievas gelbsti“, gimimą. Dar prieš du amžius Pranašas Zacharijas kalbėjo [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. rugpjūtis

2012-09-17 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs draugai, Vieni metai baigiasi, kiti prasideda. Rugjūtis yra tarpinis mėnuo. Jis skirtas Dievui. Nuaustas iš maldos, skaitymo, poilsio, pasivaikščiojimų miške. Tai nereiškia, kad kiti mėnesiai nėra skirti Dievui. Jie – taip pat, tačiau kitu būdu: atrandant Jį kituose žmonėse ir kasdieniuose susitikimuose su asmenimis, su kuriais gyvenu jau 48 metus. Atrandant Dievą meilės pripildytame [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. balandis

2012-05-11 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, Esu nedideliame graikų katalikų Emanuelio vienuolyne, kuris įsikūręs Betliejuje ir kuriame gyvena 7 kontempliatyvios seserys, 2 iš jų yra buvusios Arkoje. Siena, skirianti Palestiną nuo Izraelio, kerta šio vienuolyno sodą; tai baimės ir neapykantos siena, visų mūsų širdis juosiančių sienų simbolis. Nors jau nebekeliauju, norėjau leistis į šią kelionę drauge su Odile dėl [...]J. Vanier laiškas – 2012 m. sausis

2012-01-19 | | Tema Žano Vanje laiškai

Trosly, 2012 m. sausis Brangūs Draugai, Pagaliau tai įvyko! Kelionė iš Louis Marillac gatvės 31 į Orleano gatvę 19 jau pasibaigė. Tai reiškia, kad buvo pervežami baldai, knygos ir popieriai, daugiausia ir buvo popierių bei knygų, mano lova, dantų šepetėlis (nors neturiu daug dantų, kuriuos reiktų valyti) ir pagaliau – aš pats. Įsikūriau naujoje vietoje [...]J. Vanier laiškas – 2011 m. rugsėjis

2011-10-10 | | Tema Žano Vanje laiškai

Trosly, 2011 rugsėjis Brangūs Draugai, Mano ramaus atokvėpio laikas Orvalo vienuolyne prasidėjo nuo bumbtelėjimo! Buvau paprašytas paskaityti konferenciją jauniems žmonėms, kurie vienuolyne atlikinėjo rekolekcijas. Konferencija prasidėjo labai gerai ir staiga – trenksmas! Sulūžo mano kėdė ir pasijutau begulįs ant nugaros visų akivaizdoje. Keletas mano klausytojų suskubo man padėti atsistoti ant kojų. Įsitaisiau tvirtesnėje kėdėje, priešais [...]J. Vanier laiškas – 2011 m. gegužė

2011-05-10 | | Tema Visos naujienos, Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, Jau pavasaris, jau pavasaris! Mus šildo saulė, čiulba paukščiai, po snieguolių pražysta žibutės, narcizai, krokai, tūkstančiai kitų mažų gėlyčių. Ir tada žiedais apsipila vaismedžiai. Palei mano duris auga nedidelė obelis, visa paskendusi žieduose: ji tviska žiedais, dovanoja tikrą žiedų proveržį, kuris žada gerų vaisių vasarą. Po susitikimo Otrote, kur 1996 m. susirinko visos [...]J. Vanier laiškas – 2010 m. rugsėjis

2010-10-23 | | Tema Visos naujienos, Žano Vanje laiškai

Mieli draugai, Kregždės jau išskrido, jos jau toli! Lizdas tuščias. Būdamas Orvale, kasdien eidavau pažiūrėti, kaip mama kregždė savo dideliu snapu perdien maitindavo tris ar keturis kregždutes. Mažosios kregždutės greitai paaugo ir joms, susispaudusioms savo lizde, tapo per ankšta. Atėjus metui, mažyliai, negavę jokių pamokų iš savo tėvų, pradėjo skraidyti; štai kaip viskas sutvarkyta gamtoje. [...]J. Vanier laiškas – 2009 m. rugsėjis

2009-09-19 | | Tema Žano Vanje laiškai

Brangūs Draugai, Jaučiausi labai laimingas, rugpjūčio mėnesį leisdamas Orvalo vienuolyne. Tyla, besimeldžiantys bei giedantys vienuoliai, Eucharistija, miškas, mano miegamasis koridoriaus gale – tiek daug dalykų mane džiugino ir teikė ramybę. Man patiko čia būti, skirti laiko maldai, skaityti, rašyti, ilsėtis bei vaikščioti po miškus. Man patiko dėkoti už Arką, Tikėjimą ir Šviesą, už gyvenimą, už [...]